Fri Frakt • Valfri Startmånad

* Vissa adresser kan ta en extra arbetsdag

Beställ idag för leverans nästa torsdag! *

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss! Vi vill försäkra dig om att vi alltid kommer göra vårt yttersta för att säkerställa att dina personliga uppgifter är säkra och hanterade med respekt samt att dina rättigheter upprätthålls.

1. Allmänt

1.1 Med vår Integritetspolicy vill So Typical Me (”So Typical Me”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) del av Burde Publishing AB org.nr. 556215-2479, redogöra för hur hanteringen av personuppgifter sker hos oss, vilka uppgifter vi samlar in samt vilket ansvar vi har så att du som användare och kund hos oss kan känna dig trygg när du använder våra tjänster.

1.2 För att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag mot dig samt ingå avtal med dig så måste vi oundvikligen samla in personuppgifter om dig. Detta sker när du interagerar med vår hemsida (”Hemsidan”) och fyller i dina uppgifter under designprocessen i vårt designverktyg (”Tjänsten”), vid slutförd beställning samt vid eventuell kontakt via telefon, chatt eller epost. So Typical Me hämtar inga uppgifter från andra källor.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 So Typical Me är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som du uppger i samband med scenarion listade under 1.2. I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar So Typical Me för att dina uppgifter används i enlighet med tillämplig lag och att dina rättigheter upprätthålls. Våra kontaktuppgifter hittas i slutet på denna Integritetspolicy (sektion 12) i det fall att du vill använda dig av dina rättigheter.

3. Ditt ansvar

3.1 Du som användare ansvarar själv för att ha rättigheterna till det material (bild och text) som du väljer att ladda upp till Tjänsten, samt att de följer tillämplig lag.

4. Cookies

4.1 So Typical Me använder så kallade cookies och liknande tekniker för att se hur Tjänsten används och för att anpassa kundupplevelsen. En cookie är en liten fil med data och en unik identifierare, som skickas från en hemsida till din webbläsare så att hemsidan ska kunna känna igen din dator. Hos So Typical Me så innebär det exempelvis att du inte behöver börja om från början om du skulle råka stänga ner ditt webbläsarfönster medan du bygger din kalender, förutsatt att du inte har blockerat eller rensat cookies i din webbläsare. Cookies innebär inte en säkerhetsrisk.

4.2 Som användare kan du i din webbläsare välja att blockera cookies, eller ta bort sådana som redan är sparade. Observera att cookies är en nödvändig teknik för att många hemsidor ska fungera korrekt, att blockera dem helt kan därför markant begränsa din upplevelse och möjlighet att använda tänkt funktionalitet.

4.3 Första gången du besöker vår hemsida från en ny enhet kommer du få upp en ruta där du kan välja att godkänna alla cookies, enbart nödvändiga, eller helt avvisa. Inga cookies skapas innan du har klickat dig igenom det här steget. I nedre vänstra hörnet hittar du en liten knapp (en kaka med pilar) för att ändra dina valda inställningar. 

5. Personuppgifter som behandlas av So Typical Me

Nedan redogör vi för vilka personuppgifter som kan komma att sparas och behandlas hos oss:

NärKategoriUppgifterVad vi görLaglig Grund
Användning av Tjänsten och Hemsidan, inkluderat skapande och hantering av användarkonto Användargenererade uppgifter

Inloggningsuppgifter

Orderuppgifter

Teknisk information
Namn
Epost
Lösenord
Anpassningar av produkt
Ev. personuppgifter i innehåll du skapat, exempelvis omslag eller personliga datum

Orderhistorik

Om cookies godkänns:
Teknisk information och beteendemönster om ditt besök till Hemsidan och användning av Tjänsten, så som besökstid, sidinteraktioner och enhetsspecifika uppgifter så som webbläsartyp. Observera att denna information är anonymiserad och aggregerad och kan inte användas av So Typical Me för att identifiera dig.
Dina uppgifter används för att kunna skapa den produkt Tjänsten avser samt tillhandahålla förväntad funktionalitet och kundservice när efterfrågat.

När du besöker Hemsidan och använder Tjänsten med cookies godkännt, så samlar vi automatiskt in teknisk data som är anonymiserad och aggregerad, för statistiska syften och analys, med avsikten att förbättra och utveckla Tjänsten och för att kunna identifiera skäl till eventuella tekniska fel.

För att du vid behov ska kunna fortsätta med en tidigare påbörjad design så sparar vi temporärt dina uppgifter även om ett konto inte skapas. Fyller du i din epost på ägarsidan kan vi skicka ut en snabblänk till dig med din påbörjade kalender, se sektion 6.2.
Fullgöra avtalsmässigt åtagande, administration och intresseavvägning, för vårt berättigade intresse att kunna leverera en bättre användarupplevelse och för att vidareutveckla Tjänsten.
Vid beställning Kontaktuppgifter
Order- och betalningsuppgifter
Namn
Adress
Telefonnummer
Epost
Produktanpassningar
Leverans- och betalinformation
Orderhistorik
Vi använder dina uppgifter för att kunna leverera din produkt och erbjuda kundservice gällande din order. Fullgöra avtalsmässigt åtagande och administration.
Fullgörande av skyldigheter enligt lag Order- och betalningsuppgifter Order- och betalningsuppgifter Vi använder dina uppgifter för att efterleva lagkrav om exempelvis bokföring och skatt. Rättslig förpliktelse.
Marknadsföring Kontaktuppgifter

Besökshistorik

Användargenererade uppgifter
Namn
Epost

Om cookies godkänns:
Besökshistorik och beteendemönster på Hemsidan. Observera att denna information är anonymiserad och aggregerad och kan inte användas av So Typical Me för att identifiera dig.

Användargenererat innehåll som du själv valt att publikt dela med oss, så som bild på färdig produkt och omdömen på exempelvis TrustPilot.
Vi använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring via tredje parter så som sociala medier samt epost.

I de fall där du publikt delar innehåll med oss, så som bild på färdig produkt eller ett omdöme, kan vi komma att spara och dela vidare detta i våra kanaler i marknadsföringssyfte, förutsatt att eventuella personuppgifter inte är särskilt framträdande.
Samtycke, samt intresseavvägning, för vårt berättigade intresse att kunna leverera anpassad såväl som allmän marknadsföring av våra produkter och varumärke.
Kontakt Kontaktuppgifter
Logghistorik
Namn
Epost
Logg över tidigare kontakt
Om du kontaktar oss för att ge feedback, önska funktionalitet eller för kundtjänst, så kan vi komma att spara din information för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. Fullgöra avtalsmässigt åtagande och administration.

6. Tidsperioden för lagning av dina personuppgifter

6.1 Dina personuppgifter sparas så länge:

 1. Du är användare av Tjänsten och det finns en kundrelation,
 2. Vi behöver spara uppgifterna för att det krävs av svensk eller europeisk lag eller för våra rättsliga intressen,
 3. Vi behöver spara din epost för att säkerställa att den är blockerad från framtida utskick, i de fall att du väljer att avsäga dig kommunikation via epost,
 4. Vi sparar uppgifterna för att dessa baseras på intresseavvägning, exempelvis vid framtida analys och vidareutveckling av vår tjänst utifrån våra kunders beteendemönster och önskemål.

6.2 Temporärt sparade produkter och dess uppgifter rensas inom en månad vid inaktivitet, om en beställning inte genomförs eller ett konto skapas för att spara designen, varpå 6.1.1 tillämpas.

7. När vi lämnar ut dina personuppgifter

7.1 So Typical Me kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part eller underbiträden när detta är absolut nödvändigt för att kunna tillhandahålla och marknadsföra Tjänsten och våra produkter, exempelvis till transportörer, betaltjänstleverantörer och marknadsföringsplattformar. Dessa ansvarar i sin tur för att följa dataskyddsförordningen och att hantera dina uppgifter enligt denna. Överlämning sker med lämpliga skyddsåtgärder.

7.2 Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut på begäran av myndigheter eller andra parter inom ramen för domstolsprocesser, brottsutredningar eller liknande globalt. Om tillstånd medgivits kommer vi att notifiera dig innan vi agerar på en sådan förfrågan, om detta inte hindrar pågående utredning eller process. Om nödvändigt kommer vi även att lämna ut dina uppgifter om det krävs för att skydda rättigheter, tillhörigheter och säkerheten för So Typical Me / Burde Publishing AB, våra partners eller kunder.

7.3 Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

8. Plats för behandling av personuppgifter

8.1 Informationen som vi samlar in sparas inom EU/EAA, men kan komma att hanteras av personal anställd hos någon av våra partners som agerar från utanför EU/EEA. Vissa av de tjänster och leverantörer som So Typical Me använder för att kunna tillhandahålla Tjänsten för dig som användare, så som lokala transportörer och plattformar så som Facebook eller Google, kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU/EES. Dessa leverantörer har motsvarande skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter och So Typical Me kommer att säkerställa att dina uppgifter överförs på ett säkert sätt.

9. Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1 So Typical Me svarar på din begäran avseende dina rättigheter så snart som möjligt, men senast inom en månad från det att din begäran inkommit. Om din begäran anses särskilt komplicerad eller på annat vis inte kan anses rimlig att fullföljas i tid har vi rätt att förlänga tiden ytterligare efter att ha informerat dig om detta inom den första månaden. Vänligen observera att om du ber oss att ta bort eller begränsa användningen av dina uppgifter, kan det i många fall innebära att du inte längre kan använda dig av våra Tjänster och att vi inte kan ingå kontrakt med dig.

10. Dina rättigheter

10.1 Rätt till tillgång: Du har rätt att, en gång per år, få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter vi har sparade hos oss samt information om hur vi använder dina uppgifter. För ytterligare kopior eller om din begäran är uppenbart orimlig har vi rätt att ta ut en administrativ avgift eller vägra din begäran.

10.2 Rätt till justering: Är dina sparade uppgifter felaktiga eller ofullständiga, har du rättighet att begära att dessa rättas eller kompletteras. So Typical Me strävar efter att uppgifterna vi har sparade ska vara korrekta, och kommer på eget initiativ att rätta, komplettera eller ta bort information om vi upptäcker att det behövs.

10.3 Rätt att ”bli bortglömd”: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade/att bli bortglömd om det finns berättigade skäl till detta, listade nedan. Om vi av lagliga eller rättfärdigade skäl inte kan radera din information, kommer vi att meddela dig om detta. Du kan själv, via "Mina Sidor", radera ditt konto hos oss om du har ett sådant, vilket även tar bort din mailadress från våra system.

 1. Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in,
 2. Du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund,
 3. Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre,
 4. Vi har behandlat dina uppgifter på ett olagligt sätt,
 5. Uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

10.4 Rätt till begränsning: Du har rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter i följande fall:

 1. Under tiden som vi kontrollerar om dina personuppgifter är korrekta i de fall att du har bestridit deras korrekthet i enlighet med 10.2,
 2. Uppgifterna har behandlats på ett sätt som är olagligt, men du inte vill att de raderas,
 3. Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, men vi som personuppgiftsansvarig behöver inte längre uppgifterna för de ändamål de behandlats för,
 4. Under tiden som vi bedömer vems berättigade intresse som väger tyngst i de fall att du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i enlighet med 10.3.3

10.5 Rätt till dataportabilitet: Du har rätt få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar automatiserat, i ett strukturerat, vanligt och maskinlösningsbart format med syftet att flytta dessa till annan personuppgiftsansvarig.

10.6 Rätt till återkallning av samtycke: Du återkallar samtycke exempelvis med länken längst ner i ett utskick från oss (för att avsluta mailkontakt), via cookie-ikonen längst ner till vänster av hemsidan (för att ändra dina inställningar kring samtycke av cookies) och/eller genom att radera ditt konto på "Mina Sidor". Att ta bort sitt konto raderar även dina kontaktuppgifter (mail), men blockar inte automatiskt cookies då detta är två separata funktioner.  Vänligen observera att detta i vissa fall innebär en begränsning av funktionaliteten i Tjänsten till den grad att du inte längre kan använda dig utav den.

10.7 Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill dock uppmuntra till att i första hand kontakta oss för att reda ut eventuella klagomål eller orosmoment.

11. Ändringar av denna Integritetspolicy

11.1 Alla ändringar av denna policy som är mer omfattande än rent redaktionella kommer att tydligt meddelas befintliga användare via epost samt postas på denna sida. Vi vill därför uppmuntra dig att kontrollera att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig (se 10.2)

12. Kontaktinformation

Postadress:
Burde Publishing AB
Box 2101, 350 43 Växjö

Org.nr. 556215-2479

info@sotypicalme.se
usercartearth